NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

A law unto themselves – ‘You will be disciplined for working with the investigator”
November 5, 2018
Plett Summer 2019
November 14, 2018

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Plettenberg Bay Ratepayers and Residents Association THURDAY 13th DECEMBER 2018
Piesang Valley Community Hall.

Registration commences at 16:30 and the meeting will start at 17:30 sharp.

ALGEMENE JAARVERGADERING Plettenbergbaai Belastingbetalers en Inwoners Vereniging DONDERDAG 13de DESEMBER 2018 Piesangvallei Gemeenskapsaal.

Registrasie vind plaas vanaf 16:30 en die vergadering sal stiptelik om 17:30 begin.

Join Today