Notice Of Annual General Meeting

Plett Airport Update
November 6, 2021
To Coalesce Or Not To Coalesce
November 17, 2021

Notice Of Annual General Meeting

Dear Members,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Plettenberg Bay Ratepayers and Residents Association

TUESDAY 14th DECEMBER 2021

Piesang Valley Community Hall.

Registration commences at 17:00 and the meeting will start at 17:30 sharp.

 


ALGEMENE JAARVERGADERING

Plettenbergbaai Belastingbetalers en Inwoners Vereniging

DINSDAG 14de DESEMBER 2021

Piesangvallei Gemeenskapsaal.

 

Registrasie vind plaas vanaf 17:00 en die vergadering sal stiptelik om 17:30 begin.